Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options
Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options

ADET D?NEM? ??KAYETLER? ???N B?TK?SEL ?AYLAR

Dismenore, adet d?nemlerinde kad?nlar?n yüzde ellisinde g?zlenebilen yayg?n bir sorundur. Spazm ??zücü: Civanper?emi (Achillea millefolium), may?s papatyas? (Matricaria recutita) ve gül tomurcu?u (Rosa gallica) rahimdeki spazm? ??zücü ve hafif yat??t?r?c? ?zelliktedir. ?dem ve a?r? giderici: Zerde?al (Curcuma longa) ve S??üt kabu?u (Salix sp.) gibi prostaglandin bask?lay?c?lar ?demi uzakla?t?rmak ve a?r?y? hafifletmek amac?yla yararl? olabilmektedir. Yat??t?r?c?…

STRESL? C?LD? HAF?FLETMEK ???N 5 KOLAY YOL

Ya?ad???n?z bask? ve stres cildinizde ciddi sorunlara neden olabilir. Sivilce, k?zar?kl?k gibi problemler hemen kendini g?sterirken, ciltte olu?an kurulukla ince ?izgi ve k?r???kl?klar?n olu?mas?na zemin haz?rlar.   Stres cildiniz üzerinde kendini nas?l g?sterir? Stres olu?tu?unda vücutta kortizol hormonu yükselir ve ya? art???na neden olur. Vücutta fazladan ya? art??? da t?kanm?? g?zeneklere, ya?l? cilde ve akne…

Y?YECEKLER VE NEFES?N?Z

So?an, sar?msak, lahana gibi yiyeceklerin a?z? kokuttu?u bilinir, asl?nda yedi?iniz her yemek nefesinizi kokutup, ek?itebilir. Atlanta’l? Kozmetik Di? Doktoru Ronald Goldstein’e g?re kimileri yedikten birka? saat sonra tüm etkisinden kurtulurken, cuma günü sar?msak yiyip ü? gün sonra bile nefesinden hatta vücudunun geri kalan?ndan bu yiyece?in kokusunu d??ar? atamayanlar var. Protein bak?m?ndan zengin yiyecekler, bal?klar ve…

Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options

?REMEY? OLUMSUZ ETK?LEYEN 13 FAKT?R

Ferti-Jin Kad?n Sa?l??? ve Yard?mc? ?reme Teknikleri Merkezi Klinik Direkt?rü, Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Tüp Bebek Uzman? Op. Dr. Seval Ta?demir: “Günlük hayat?n?z?n par?as? olan pek ?ok ?ey k?s?rl??a?sebep olabilir. Bunlardan uzak durarak sperm ve yumurta kalitenizi artt?rabilirsiniz” diyor. 1. ?la?lar: Anne adaylar?n?n sa?l?k sorunlar?n?n tedavisi i?in ?nerilen ila?lar? jinekologlar?na dan??arak kullanmalar? gerekir. Alerji, so?uk…

TOMMY HILFIGER’DAN ?I?IR A?ANSANAL GER?EKL?K DENEY?M?

Dünya ?ap?nda se?kin ‘Tommy Hilfiger’ ma?azalar?nda sunulan yeni bir uygulama sayesinde moda severler 2015 Sonbahar ‘Hilfiger Collection’ defilesini en ?n s?radan 360 derece 3D sanal ger?eklik deneyimiyle izleyebiliyor. Dünyada büyük ilgi g?ren bu uygulama ülkemizde de Tommy Hilfiger Zorlu Center ma?azas?nda sosyal medyan?n be?enilen isimlerine s?ra d??? bir deneyim ya?att?. Tommy Hilfiger dünya ?ap?ndaki se?kin…

Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options

DAHA SEKS? G?R?NMEN?Z? SA?LAYACAK 7 PAR?A

Bu konuda internette onlarca maddelik listeler d?nse de, bir ?o?unu gündelik hayata ta??mak olduk?a zor. Ancak i?e bu en temel 7 par?ayla ba?layabilirsiniz. ??te kendinizi daha seksi hissettirecek 7 par?a:   Yüksek topuklu ayakkab?lar Kü?ük siyah elbise Omuzlar? a??kta b?rakan elbiseler K?rm?z? par?alar Bodycon elbiseler K?rm?z? ruj Güne? g?zlü?ü

Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options

OJELER?N?Z ZEH?R SA?IYOR OLAB?L?R!

Yeni bir ?al??ma, oje i?erisinde bulunan bir kimyasal?n vücut taraf?ndan 10- 14 saat i?erisinde emildi?ini ortaya koyuyor. Ojeler, insan sa?l???na zarar veren kimyasallar bar?nd?rd?klar? ?üphesi ile uzun zamand?r inceleme alt?ndayd?. Bu yüzdendir ki, bir?ok firma ürünlerini yeniden formüle etti ve dibutyl phtalate, toluene, formaldehyde, formaldehyde resin ve camphor gibi i?eriklerden uzak durmaya ba?lad?. Ancak ?imdilerde,…

重生洞房首长老公强势护妻,重生八零甜蜜军婚,重生八零之媳妇有点辣
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女医妃南宫月完整版神医嫡女神医嫡女嚣张妃嫡女 后橙光嫡女重生冷艳世子妃破解嫡女风华_邪王强娶逆天妃
神医嫡女sheng盛宠之医品嫡女结局嫡女云欢侯门嫡女如珠似宝百度云txt下载嫡女重生之倾世皇妃