• Sfatul Psihologului,  Vocea Elevilor

  Revenirea ?n colectivitate

  Creierul nostru nu este conceput s? produc? at?t de mult? fericire pe c?t ne-am dori s? o fac?, spunea un studiu* pe care l-am citit recent. Totodat?, se men?iona c? el salveaz? substan?ele chimice care produc fericirea (dopamina, serotonina ?i oxitocina) pentru a satisface nevoile de supravie?uire ?i le elibereaz? doar pe perioade scurte, fiind rapid metabolizate. F?c?nd o paralel? cu situa?ia ?n care ne afl?m, este greu s? r?m?i pozitiv atunci c?nd to?i cei din jurul t?u g?ndesc negativ. Creierul vrea s? fug? ?i el atunci c?nd restul oamenilor fug. Vedem cu to?ii majoritatea lucrurilor postate pe re?elele de socializare ?i, f?r? s? realiz?m neap?rat, ne oblig?m creierul s?…

 • Sfatul Psihologului

  Dezvoltarea personal? din pandemie?

  G?nduri pentru p?rin?i ?i profesori Era agita?ie, iar rutina asurzitoare era modul nostru de via??. Umblam, pl?nuiam, primeam invita?ii la nunt?, cump?ram bilete early booking pentru Grecia sau Croa?ia, st?team ore ?n trafic, ne agitam pe Timi?oarei, Maniu sau Leaota ?i a?teptam vacan?a de la catedr?, elevi, p?rin?i ?i profesori, deopotriv?. Planul de lec?ie de la ?nceput de an s-a schimbat dintr-odat?. A urmat virusul, pandemia, masca, spirtul, distan?area social?. Scenariul s-a pus pe pauz?. Era lini?te, st?nd acas?, ?n siguran??. Ne-am bucurat ini?ial desen?nd cu cei mici curcubeul ?Totul va fi bine!” Ni s-a p?rut interesant s? ne apar? l?ng? iconi?a de semnal sintagma stay safe. ?tirile ne m?reau…

  Comments Off on Dezvoltarea personal? din pandemie?
 • Vocea Elevilor

  Suntem oameni

  Vedeam ?n filme oameni agita?i, situa?ii ie?ite de sub control, dar niciodat? nu ?mi imaginam ca a?a ceva se poate ?nt?mpla ?i ?n realitate. Din p?cate, aceast? realitate nu s-a ?nt?mplat doar acum, cu acest virus, ci se ?nt?mpla de mult timp… Pot s? v? zic, ?n schimb, c? venirea acestui virus care aduce panica ?n oameni, m-a trezit efectiv la realitate. Nu, sincer, nu sunt speriat? de virus. Sunt speriat? de m?surile ce pot fi luate ?n urma acestui virus. Ce m-a trezit la realitate a fost reac?ia oamenilor… De ce? C?nd am auzit prima data de acest coronavirus, la ?tiri, ap?ruse doar ?n China. Rom?nii nu s-au panicat…,…

 • Vocea Elevilor

  Scrisoare de inten?ie de la un viitor profesor

  Stimat? Doamn? Ministru al Educa?iei, V? scriu ?n calitate de elev al Liceului Rom?no-Finlandez, la clasa cu profil pedagogic. Am ?nv??at ?i ?n sistemul de stat, ?i ?n sistemul promovat de ?coala Finlandez?. Am luat din ambele ceea ce mi s-a potrivit ?i am constatat c? ?n sistemul finlandez sunt unele lucruri care m-au ajutat s? progresez foarte mult, s? am ?ncredere ?n mine, s? ?mi descop?r noi talente ?i s? ?mi folosesc poten?ialul la maximum, toate aceste beneficii fiind atinse f?r? investi?ii prea mari. Eram un copil care, la sf?r?itul clasei a IV-a (ciclul primar l-am absolvit ?ntr-o ?coal? de cartier), ?n ciuda rezultatelor ?colare foarte bune, nu puteam…

  Comments Off on Scrisoare de inten?ie de la un viitor profesor
 • Confesiuni

  Tu pe cine ai v?zut azi?

  ?n vacan?a de Cr?ciun din acest an, am vrut s? uit complet de ?coal?. N-am deschis nicio carte de pedagogie, n-am redactat nicio planificare, n-am scris nicio strategie pentru echip? ?i n-am deschis emailul. Astfel, luni, 13.01.2020, la ora 5 diminea?a, m-a luat o poft?  incredibil? de treab?. De obicei, mai ales c?nd citesc c?te o carte wow precum The Infinite Game a lui Simon Sinek (recomand cu MARE ?ncredere), ?mi vin ?n minte tot felul de idei despre cum s? creez un nou context de ?nv??are, despre ce s?-i mai ?ntreb pe oamenii din echip?, despre cum s? mai rezolv o problem?. Nu ?i de data aceasta. De?i cumva…

 • proiecte SRF

  Adopt? o familie de Cr?ciun

  Povestea aceasta ?ncepe cu dorin?a comunit??ii noastre de a da o form? concret? dragostei pentru cei afla?i ?n nevoie. Povestea aceasta este despre oameni cu o inim? mare c?t 12 cadouri pentru o singur? familie, c?t o c?ru?? de lemne pentru la iarn?, c?t banii pentru plata facturilor din aceast? lun?. Despre oameni care ?i-au luat o zi liber? ca s? mearg? p?n? la Vaslui. Despre oameni care au pus ?n cadouri cu mult mai mult dec?t ce era pe list?. Despre oameni care s-au g?ndit c? acei copii au nevoie de ?nc?l??minte ?i geci groase, ca s? le fie cald iarna aceasta. Despre oameni care nu ?i-au deschis doar…

 • Focus pe educa?ie

  Nu este despre ziduri

  ?n perioada 3-8 noiembrie un grup de profesori din echipa noastr? a mers ?ntr-o vizit? de formare ?i schimb de experien?? ?n Helsinki, Finlanda. Au ?nv??at direct de la surs? despre sistemul finlandez, vizit?nd ?coli ?i particip?nd la workshop-uri pe teme inovative despre educa?ie:predarea asistat? de robo?i, discu?ie panel cu adolescen?ii din programul HundrED, EdTech Fair, PR of schools etc. Ce a ?nsemnat pentru ei aceast? experien??, g?si?i ?n r?ndurile de mai jos… Stephen Hawking afirma c? ?Cel mai mare du?man al educa?iei nu este ignoran?a, ci iluzia c? e?ti educat”, iar Finlanda, una dintre ??rile cu cea mai mare calitate a vie?ii ?i a ?nv???m?ntului, demonstreaz? c? a ?n?eles…

 • Vocea Elevilor

  Dreptul copiilor la educa?ie

  Immanuel Kant a spus: ,,O educa?ie bun? este izvorul ?ntregului bine ?n lume” . Dreptul copiilor la educa?ie, este unul dintre cele mai importante drepturi. F?r? educa?ie, nu am mai avea doctori, profesori, stomatologi ?i alte meserii foarte importante pentru noi. ?n primul r?nd, educa?ia copiilor este foarte important? deoarece pentru a practica o meserie sau pentru a avea o func?ie, trebuie s? avem o preg?tire profesional?. Nu putem avea o meserie, dac? nu avem parte de o educa?ie bun?. Educa?ia mai este important? ?i pentru a ne putea alege ce vrem s? facem c?nd vom fi mari. Copiii ??i aleg acest lucru dup? calit??ile ?i pasiunile pe care le…

  Comments Off on Dreptul copiilor la educa?ie
 • Vocea Elevilor

  SpectACTOR legislativ

  S?pt?m?na trecut? am participat la un eveniment al Asocia?iei Anais ?n parteneriat cu ?coala Rom?no-Finlandez?. A fost o experien?a nou?. Am vizionat o pies? de teatru legislativ, ?n care a fost prezentat? violen?a domestic? prin patru pove?ti de via??, a patru femei. Patru pove?ti reale. A fost prima dat? c?nd am participat la un asemenea eveniment, a?a c? nu am ?tiut la ce sa m? a?tept. Lucrasem ulterior la un flyer pentru acest proiect ?mpreun? cu al?i elevi din ?coal? ?i aveam o mic? idee despre subiect, ?ns? doar at?t. Piesa de teatru a fost o surpriz? pl?cut?, a avut un mesaj foarte profund. A urmat o discu?ie liber? ?n…

 • profesor

  Pledoarie pentru profesori

  Fiecare profesor are particularit??ile lui: unul are mai multe diplome, altul, de?i nu a reu?it s? ob?in? at?t de multe, are totu?i mai mul?i ani de experien??, unul este mai organizat, altul este foarte creativ ?n dezordinea lui, unul pred? structurat, pe c?nd altul folose?te material intuitiv destul de des. Ca om, de asemenea, fiecare profesor se deosebe?te de cel?lalt prin ceva specific lui: unul are mai mult umor, unul este mai tolerant la zgomot dec?t altul, unul este mai juc?u?, pe c?nd altul adopt? cu t?rie stilul autoritar, unul ??i face prieteni cu u?urint?, pe c?nd altul este mai timid. Ora fiec?rui profesor este diferit? de ora anterioar? sau…

杨风叶梦妍免费阅读,后宫帝王,后宫帝王之妾
homeaboutnewsPartnerscontact
神医嫡女毒王漕州大鼓真假女嫡魅婚嫡女本色 下载嫡女心计下载重生腹黑嫡女锦红鸾全文阅读
将门嫡女之定乾坤好看吗穿越情深之嫡女倾城攻略侯门嫡女如真宝重生嫡女 腹黑世子妃 听鱼草包嫡女 王爷盛宠大小姐txt下载